Neils · assistencia domiciliaria · persones dependents · Ripoll · Ripolles · Girona
neils · assistencia domiciliaria ripoll

NEILS, Tècnics i Serveis. SL - Lourdes Sala

assistència domiciliaria per a persones dependents

Comptem amb auxiliars de geriatria per donar suport i assistència a persones dependents, ja sigui per l'edat, accident o discapacitat, facilitant i encoratjant el seu dia a dia.

La freqüència, el temps i l'horari de servei és a mida de cada client.