Neils · assistencia domiciliaria · persones dependents · Ripoll · Ripolles · Girona
neils · assistencia domiciliaria ripoll

NEILS, Tècnics i Serveis. SL - Lourdes Sala

equip

A NEILS disposem d'una plantilla especialitzada i capacitada per cobrir els serveis requerits dels nostres clients. Prestem especial atenció a la selecció, formació i fidelització de la nostra plantilla.

El personal disposa de formació adequada per a cadascuna de les seves àrees de responsabilitat, coneix i compleix la normativa vigent en matèria d'higiene, seguretat i prevenció de riscos laborals.

L'equip el conformen persones dinàmiques i amb gust per la feina ben feta, va uniformat i destaca per la discreció en la seva presència i la compatibilitat amb el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte del servei.

Apliquem processos específics per a oferir una màxima qualitat i complir amb les expectatives concertades. Disposem de personal especialitzat que supervisa i fa el control de qualitat de del servei, avalua, adapta i millora constantment els processos en benefici del client.

L'empresa garanteix la continuïtat dels seus serveis, cobreix les absències sense cost addicional per als clients, i sempre que és possible, la persona substituta està instruïda per la treballadora habitual. Inclús, en cas de fallida de la persona substituta, i que la habitual encara no es pugui incorporar, es cobreix amb una tercera persona.