Neils · servei de neteja · servicio limpieza· neteges de manteniment · neteja biblioteca · neteja d'escoles· neteges d'ofocines · limpieza oficinas · neteja vidres · limpieza cristales · neteja industries · neteges puntuals · tractament de sols · Ripoll · Ripolles · Girona
neils · assistencia domiciliaria ripoll

NEILS, Tècnics i Serveis. SL - Lourdes Sala

serveis de neteja

L'empresa disposa dels medis materials i personal especialitzat per cobrir i satisfer totes les necessitats del mercat, tant a entitats publiques, com a privades i/o particulars.

Neils, està en constant innovació dels mitjans tècnics i mecànics. El principal objectiu és que els nostres treballadors disposin dels recursos necessaris i siguin coneixedors dels sistemes més adequats en cada cas, per facilitar, agilitzar les tasques i aconseguir un màxim rendiment.

Neteja de manteniment

Neteja tècnica especialitzada

· Tot tipus d'instal·lacions i superfícies de empreses i institucions en general · Geriàtrics
· Indústries · Hospitals
· Oficines · Centres sanitaris
· Comerços · Laboratoris farmacèutics
· Escoles · Neteja i desinfecció de cuines
· Biblioteques · Hosteleria i turisme
· Centres esportius
· Comunitats de veïns

Neteges puntuals

Neteja de vidres

· Primera neteja o neteja a fons de qualsevol espai · Neteja de murs cortina i vidres en altura amb aigua ionitzada
· Esdeveniments i recintes firals · Tancaments i persianes
· Vivendes · vidres interiors i mampares
· Zones afectades per un incendi o inundació
· Altres neteges especials

Tractament de sòls

Serveis complementaris

· Encerat · Auxiliars de geriàtric
· Abrillantat · Auxiliars de cuina
· Decapat i poliment de terres · Assistència domiciliaria
· Moquetes